6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi - SİVAS

 1. KURS 1 ( Detaylar için tıklayınız )
  Pelvik Taban Kursu:
  Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya BEJİ, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul. E-mail: nezihebejiyahoo.com / Doç. Dr. Şule Gökyıldız SÜRÜCÜ, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Adana E-mail: gokyildizsule@gmail.com / Dr. Öğr. Üyesi Dilek BİLGİÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir E-mail: bilgicdilek@gmail.com / Dr. Öğr. Üyesi Gülsen ÇAYIR, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul. E-mail: gulsencayir@gmail.com / Arş. Gör. Dr. Burcu Avcıbay VURGEÇ, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Adana E-mail: burcuavcibay@hotmail.com  
 2. KURS 2 ( Detaylar için tıklayınız )
  Epizyotomiyi Önlemeye Yönelik Perine Masajı:
  Dr. Öğr. Üyesi Handan GÜLER, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. E-mail: handanglr@gmail.com
 3. KURS 3 ( Detaylar için tıklayınız )
  Epizyotomi Simülasyonu Kursu:
  Dr. Öğr. Üyesi Gülbahtiyar DEMİREL, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. E-mail: gulbahtiyar_doganer@hotmail.com
 4. KURS 4  ( Detaylar için tıklayınız )
  Kendini Tanıma ve Atılganlık Eğitimi:
  Dr. Öğr. Üyesi Şükran Ertekin PINAR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. E-mail: spinar75@gmail.com
 5. KURS 5 ( Detaylar için tıklayınız )
  Etkili İletişim Becerileri: Öğr. Gör. Sema BİÇER, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. E-mail: semabicer@gmail.com 
 6. KURS 6 ( Detaylar için tıklayınız )
  Araştırma Etiği Eğitimi:
  Doç. Dr. Gülay YILDIRIM, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Sivas. E-mail: gyildirimg@gmail.com
 7. KURS 7 ( Detaylar için tıklayınız )
  Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği ( CPR - Cardiopulmoner Resüsitasyon ):
   Öğr. Gör. İlknur BİLGİN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. E-mail: ibilgincumhuriyet@gmail.com
 8. KURS 8 ( Detaylar için tıklayınız )
  Transkültürel Yaklaşım: Dr. Öğr. Üyesi Mine BEKAR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. E-mail: minebekar@gmail.com

Kurs Ücreti: 150 TL.

Kurslarda alt sınır 15 Kişi, üst sınır 20 kişidir.